نیروگاه ها

 

گروه نیروگاهی تتا پاور

نیروگاه ۴CHP مگاواتی چرمشهر

نمایش جزییات

گروه نیروگاهی تتا پاور

نیروگاه ۵CHP مگاواتی بینالود

نمایش جزییات

گروه نیروگاهی تتا پاور

نیروگاه ۱٫۶CHP مگاواتی ورزقان

نمایش جزییات

گروه نیروگاهی تتا پاور

نیروگاه ۱٫۶CHP مگاواتی مجتمع آبان پلازا

نمایش جزییات