تجهیزات سخت افزاری نیروگاه

موتورژنراتور گازسوز:، گروه نیروگاهی تتا پاور

موتورژنراتور گازسوز:

معرفی:

نمایش جزییات

تابلو مرکزی نیروگاه، گروه نیروگاهی تتا پاور

تابلو مرکزی نیروگاه:

معرفی:

نمایش جزییات

تابلو سنکرون موتور ژانراتور، گروه نیروگاهی تتا پاور

تابلو سنکرون موتور ژانراتور:

معرفی:

نمایش جزییات

برد سنکرون، گروه نیروگاهی تتا پاور

برد سنکرون:

معرفی:

نمایش جزییات

سیستم ECU و EMS موتور گازسوز:، گروه نیروگاهی تتا پاور

سیستم ECU و EMS موتور گازسوز:

معرفی:

نمایش جزییات

سیستم ECU و EMS موتور دو گانه سوز، گروه نیروگاهی تتا پاور

سیستم ECU و EMS موتور دو گانه سوز:

معرفی:

نمایش جزییات

برج خنک کننده نیروگاه، گروه نیروگاهی تتا پاور

برج خنک کننده نیروگاه:

معرفی:

نمایش جزییات

رادیاتور مرکزی نیروگاه، گروه نیروگاهی تتا پاور

رادیاتور مرکزی نیروگاه:

معرفی:

نمایش جزییات

CHP اگزوز، گروه نیروگاهی تتا پاور

CHP اگزوز:

معرفی:

نمایش جزییات