دوگانه سوز سازی

2020/03/16

دوگانه سوز سازی دیزل ها :


با توجه به دردسر هایی که تامین و نگهداری سوخت گازوییل دارد میتوان از دیزل های دوگانه سوز که با سوخت ترکیبی ( گاز و گازوییل) کار میکنند استفاده نمود. در این حالت با همان بازدهی قبلی در کنار استفاده از محاسن سوخت گازوییل مانند سرعت پاسخ دهی بالا میتوان از سوخت گاز طبیعی که هم ارزان است و هم به فراوانی یافت میشود ، استفاده نمود.

لازم به ذکر است در حالت دو گانه سوز مقدار آلاینده ها کاهش خواهد یافت. از دو روش میکسری و انژکتوری برای دوگانه سوز کردن دیزل ژنراتور ها استفاده می شود.

 

ترکیب سوخت به روش انژکتوری

 

 

ترکیب سوخت به روش میکسری

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
  نظرات